Blog

מקווה בעפולה

הטבילה במקווה היא מנהג יהודי. כלה טובלת במקווה בערב שלפני החתונה, לאחר שעת השקיעה כדי להיות מוכנה לטקס הקידושין. כלות רבות נרתעות מטקס זה, אך בחנויות אורתודוקסיות זו בקשה שיש לבצע.

יש כלות שטובלות שלוש פעמים ואחרות שבע פעמים וזאת על פי הנהוג במשפחה של הכלה.

הכנות לקראת הטבילה במקווה

הבלנית שהיא מנהלת מקווה בעפולה בוחנת כל כלה בשבע עיניים ולכן יש להתכונן לכך מראש ולבצע כמה פעולות הכרחיות:

 • להתרחץ כראוי עם סבון.
 • לחפוף את השיער.
 • לגזור ציפורניים בקו האצבע.
 • לצחצח שיניים כולל שימוש בחוט דנטלי.
 • להסיר איפור.
 • להוריד עור יבש או פגום בידיים וברגליים.

כדאי להגיע בבגד נוח ללא תכשיטים כלל.

הגעה למקווה

יש לתאם מראש את יום ההגעה למקווה כיוון שתמיד מגיעות כמה כלות בכל ערב והבלנית דואגת שהכול יתבצע על פי לוח הזמנים שנקבע מראש.

מקווה בעפולה קיים כמעט בכל שכונה וכלות רבות עושות סיור בכמה מקוואות ומתאמות במקום הנראה להן שהוא הנעים ביותר עבורן.

לטקס במקווה מגיעות נשים בלבד. כלות רבות מגיעות עם האמא, אחיות, גיסות וחברות קרובות.

הבלנית בוחנת את הכלה ומוודאה שהיא נקייה ויכולה לטבול במקווה. אם יש לה השגה מסוימת, על הכלה להשלים את המוכנות שלה ורק לאחר מכן היא תוכל לבצע את מצוות הטבילה במקווה.

אפשר לטבול במקווה רק אם חלפו שבעה ימים מיום סיום המחזור החודשי של הכלה.

הטבילה במקווה היא מנהג יהודי. כלה טובלת במקווה בערב שלפני החתונה, לאחר שעת השקיעה כדי להיות מוכנה לטקס הקידושין. כלות רבות נרתעות מטקס זה, אך בחנויות אורתודוקסיות זו בקשה שיש לבצע.

יש כלות שטובלות שלוש פעמים ואחרות שבע פעמים וזאת על פי הנהוג במשפחה של הכלה.

הכנות לקראת הטבילה במקווה

הבלנית שהיא מנהלת מקווה בעפולה בוחנת כל כלה בשבע עיניים ולכן יש להתכונן לכך מראש ולבצע כמה פעולות הכרחיות:

 • להתרחץ כראוי עם סבון.
 • לחפוף את השיער.
 • לגזור ציפורניים בקו האצבע.
 • לצחצח שיניים כולל שימוש בחוט דנטלי.
 • להסיר איפור.
 • להוריד עור יבש או פגום בידיים וברגליים.

כדאי להגיע בבגד נוח ללא תכשיטים כלל.

הגעה למקווה

יש לתאם מראש את יום ההגעה למקווה כיוון שתמיד מגיעות כמה כלות בכל ערב והבלנית דואגת שהכול יתבצע על פי לוח הזמנים שנקבע מראש.

מקווה בעפולה קיים כמעט בכל שכונה וכלות רבות עושות סיור בכמה מקוואות ומתאמות במקום הנראה להן שהוא הנעים ביותר עבורן.

לטקס במקווה מגיעות נשים בלבד. כלות רבות מגיעות עם האמא, אחיות, גיסות וחברות קרובות.

הבלנית בוחנת את הכלה ומוודאה שהיא נקייה ויכולה לטבול במקווה. אם יש לה השגה מסוימת, על הכלה להשלים את המוכנות שלה ורק לאחר מכן היא תוכל לבצע את מצוות הטבילה במקווה.

אפשר לטבול במקווה רק אם חלפו שבעה ימים מיום סיום המחזור החודשי של הכלה.

חזרה לבלוג >>

בואו לחגוג איתנו! השאירו פרטים